این قالب

ایده پول ساز کسب و کار شماست
قالب حرفه ای یادگیری

مخصوص فروش آموزش

در حوزه های مختلف کسب و کار

آموزش استوری موشن رایگان اینشات

مینی دوره رایگان ساخت استوری موشن با موبایل

مینی دوره رایگان ساخت استوری موشن با موبایل

سطح
مقدماتی
ساعت آموزش
20 دقیقه
تومان

دوره ساخت استوری موشن

دوره ساخت استوری موشن با موبایل

سطح
متوسط
ساعت آموزش
1 ساعت و 33 دقیقه
199,000 تومان

مهارت تایپ

در این مینی دوره مهارت ی لازم برای تایپ در زمینه های تایپ فارسی، تایپ انگلیسی، پاورقی و تنظیمات اولیه آمده است مهارت های تایپ به صورت جداگانه مهارت تایپ فارسی، تنظیمات و پاورقی خصوصی برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
سطح
پیشرفته
ساعت آموزش
23 دقیقه
6,000 تومان

مهارت فرمول نویسی

در این مینی دوره مهارت لازم برای فرمول نویسی را به شما آموزش می دهد مهارت های تایپ به صورت جداگانه مهارت فرمول نویسی خصوصی برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
سطح
پیشرفته
ساعت آموزش
12 دقیقه
12,000 تومان

مهارت تایپ عربی با اعراب و بدون اعراب

در این مینی دوره مهارت لازم برای تایپ عربی با اعراب و بدون اعراب را به شما آموزش می دهد مهارت های تایپ به صورت جداگانه مهارت تایپ عربی با اعراب و بدون اعراب خصوصی برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
سطح
پیشرفته
ساعت آموزش
7 دقیقه
8,000 تومان

مهارت رسم نمودار

در این مینی دوره مهارت لازم برای رسم نمودار را به شما آموزش می دهد مهارت های تایپ به صورت جداگانه مهارت رسم نمودار خصوصی برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
سطح
پیشرفته
ساعت آموزش
6 دقیقه
10,000 تومان

مهارت رسم شکل

در این مینی دوره مهارت لازم برای رسم شکل را به شما آموزش می دهد مهارت های تایپ به صورت جداگانه مهارت رسم شکل خصوصی برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
سطح
پیشرفته
ساعت آموزش
16 دقیقه
8,000 تومان

مهارت رسم جدول

در این مینی دوره مهارت لازم برای رسم جدول را به شما آموزش می دهد مهارت های تایپ به صورت جداگانه مهارت رسم جدول خصوصی برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
سطح
پیشرفته
ساعت آموزش
10 دقیقه
8,000 تومان

مهارت تایپ نمونه سوال

در این مینی دوره مهارت ی لازم برای تایپ نمونه سوال را به شما آموزش می دهد مهارت های تایپ به صورت جداگانه مهارت تایپ نمونه سوال خصوصی برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
سطح
پیشرفته
ساعت آموزش
8 دقیقه
8,000 تومان
دوره اموزشی

12
دوره آموزشی

دانشجو

73
دانشجو

زمان آموزش

45
ساعت آموزش

جوایز

7645
فارغ التحصیل

آمار ما در یک نگاه

نشان دهنده موفقیت

ما می باشد

کتاب راهنمای بازاریابی

با این کتاب میتوانید بهترین بازریاب ایران شوید

نظر مشتریان

نظر تصویری بعضی از مشتریان ما

error:
preloader